टि,भि रेडियो लगाएतका सञ्चार माध्यम मार्फत भूकम्प, पहिरो, बाडी आदिकोजोखिम न्युनिकरणका लागि प्रभावकारी सूचना प्राप्त सम्बन्धी विवरण

Loading

टि,भि रेडियो लगाएतका सञ्चार माध्यम मार्फत भूकम्प, पहिरो, बाडी आदिकोजोखिम न्युनिकरणका लागि प्रभावकारी सूचना प्राप्त सम्बन्धी विवरण